Okullar için Life Kinetik

Öğretmen ya da Öğrenciler

Öğrenciler için Life Kinetik

Okuma problemi olan çocukların 75%‘inden fazlasında görsel anormallikler bulunmaktadır. Bu sorunlar uygun antrenmanlar sayesinde zayıflatılabilir ya da tamamen ortadan kaldırılabilirler. (Helstrup/Haghfelt, 1998).

Birçok araştırma (Hennessey, 1984, Simons/Grisham, 1987, Succhoff/Petito, 1986) görsel optometri antrenmanlarının etki ve önemini ortaya koyuyor.

Augsburg Üniversitesi tarafından 9-10 yaşlarındaki 42 çocuktan 20’sine 3 hafta süren ve her biri 15 ile 45 dakika süren toplam 11 antrenman uygulandı. (Haas, 2011). 2005 ve 2006

Bayern karşılaştırmalı matematik çalışmalarında öğrencilerin bilişsel yeteneklerinde Life Kinetik çalışmalarının etkileri test edildi. Life Kinetik grubu %44,74’lük bir ilerleme gösterirken diğer grup %15,28’de kaldı.

Sonuçlarda da gözüktüğü gibi Life Kinetik grubu özellikle matematiksel becerilerin kullanımında, karmaşık içerikli konularla başa çıkma yeteneğinde ve işlem ile süreçlerin birbiriyle bağdaştırılmasında ortalamanın çok üstünde değerler kaydettiler. Özellikle dikkat çeken ise ön test aşamasında her iki gurubun da ortalamanın altında olup, son test aşamasında Life Kinetik grubunun ortalamanın epey üstünde olmasıydı.

Okul Başarısı için Life Kinetik

Çocukların okuldaki performansını etkileyen onlarca faktörü yenmek için Life Kinetik eğitiminden faydalanabileceğini biliyor muydunuz ? Hemen başvurun.

Öğretmenler için de Life Kinetik

Öğrenciler için olduğu kadar öğretmenler (yetişkin birey) için de faydalı olan Life Kinetik sistemini ayrıca öğrenip eğitimini de verebilirsiniz. Çocuklarına okul arayan ebeveynlere okulunuzu tercih etmelerinde bir diğer etken olabilir ve bu eğitimin yayılmasını sağlayabilirsiniz.

Başvuru Formu

    Eğer isterseniz hemen eğitmen başvurusu ya da kurumsal eğitmenlik için başvuru yapabilirsiniz.