Life Kinetik ‘in Faydaları

Nasıl Uygulanır Etkileri Nelerdir ?

Almanya ve Avusturya başta olmak üzere Life Kinetik programları uygulanan birçok ülkede global birçok şirket ve kurum Life Kinetik programlarını yıllardır uygulamakta olup şirket başarılarına önemli katkısı olduğu görülmüştür. BASF, IBM, Nestle, Hukla gibi şirketler bunlar arasında sayılabilir.

  • Duygusal stresi azaltma
  • Fiziksel rahatlama
  • Konsantrasyonda gelişim
  • Hafıza ve öğrenme kapasitesini artırma
  • Zihinsel ve fiziksel performansta gelişim
  • Hata yapma oranını azaltma
  • Özgüvende artış
  • Birbirinden bağımsız iş yapabilme yeteneği

Olaylara Tepki Hızın Artsın !

Life Kinetik; her yaş için eğlenceli ve hızlı bir şekilde, şaşırtıcı pozitif sonuçlara yol açan eğlenceli bir egzersiz. Bu alanda çeşitli üniversitelerde sayısız araştırma var. B. Mannheim Üniversitesi, Köln Üniversitesi ve Akıl Sağlığı Enstitüsü bu araştırmalarında Life Kinetik'in başarısını doğruladılar.

Beyin, prensiplerine göre rutin olmayan koordine edici, bilişsel ve görsel görevler beyni yeni işlere adapte olmaya zorlar. Bu eğitimde hareketler otomasyona dönüşene kadar yapılır. Bir hareket öğrenildiğinde bırakılıp bir yenisine geçilir. Böylelikle beyne sürekli olarak yeni bir işlev eklenip, yeni bir sinaps oluşumu sağlanır.

Beyindeki her yeni sinaps(bağlantı) beyne farklı alanlarda performans kazandırır. Eğitimin olumlu sonuçları, stresin azaltılması, dikkatin artırılması, eylem hızının artırılması ve çok daha fazlasını içerir.

Life Kinetik, benzersiz ve karmaşık eğitim biçimi ile beynin bir ömür boyu yeni zorluklarla yüzleşebilmesini sağlar. Egzersiz ve yaşam boyu öğrenme arasındaki arayüzdür. Ek olarak hala görsel bir optometri eğitimi kullanılıyor. Dünya üzerinde bu türden benzer bir eğitim bulunmuyor.

• Çalışanlar işlerini teknik olarak bilmediklerinden değil, çoğu zaman konsantrasyon sorunundan kaynaklanan  nedenlerle işe yoğunlaşamama, dikkatsizlik, iş süreçlerindeki durumları hızlı algılayamama, motivasyon eksikliği gibi nedenlerle yeterince verimli çalışamamaktadırlar.

• Life Kinetik uygulamalarının beyni bütüncül olarak çalışmaya zorlaması çalışanların dikkat, hafıza, hızlı algılama ve motivasyon gibi iş verimliliklerini etkileyen faktörlerde olumlu katkılar yaparak iş verimliliğini arttırıp, çeşitli hatalardan kaynaklanan iş kayıplarını da önlemeye yardımcı olabilir.

İş Hayatına Etkileri

• İş toplantılarının daha iyi anlaşılması

• Grup çalışmalarında başarı ve Motivasyonda artış

• Daha iyi bir kariyer planlayabilme

• Önemli görüşmelerde daha hızlı not alabilme ve İleri görüşlülükte artış

• Metin yazmada daha  az hata ve hızda artış

• Dikkat ve odaklanmanın artışı ile iş kazalarında azalma dolayısıyla iş verimliliğinin artması

• Görsel algı ve dikkatte gelişim

• İş hedeflerine daha çabuk ve daha etkili bir biçimde ulaşma

Çocukların Davranışlarındaki Gelişim

• Düzenlilik

• Mutluluk

• Konsantrasyon

• Denge

• Sabır

• Aktivite

• Sonuç

• Özgüven